kalmarbonetjanst.blogg.se

Kalmar Bönetjänst är en ideell förening som verkar för att uppmuntra, stödja och initiera alla former av förbön för vårt land, vår region och vad helst den Helige Ande manar till. Enligt Guds ord i Bibeln och Hans uppmaningar i främst Jeremia 6:16 och Hesekiel 22:30 vill vi axla manteln och stå med i den andliga striden för att återta den seger som redan är vår via Jesus seger på korset! Vi vill slå vakt om Guds ords auktoritet och dess helighet i sin rena ursprungliga form och frimodigt predika vad anden säger till församlingarna idag! Du är välkommen att stå med oss. "Om någon kan slå ned den som är ensam, håller dock två stånd mot angriparen, och en tretvinnad tråd brister inte så snart!" Predikaren 4:12.

40 dagars bön för Sverige

Publicerad 2018-03-01 17:05:19 i Allmänt

Mellan den 20/2 och den 31/3 2018 deltar vi i en 40 dagrs bön och fasta tillsammans med Sverigebönen. Besök deras hemsida för mer information och bönekalender.
 
https://www.sverigebonen24-7.com/
 
https://docs.wixstatic.com/ugd/eccd95_dd72955647984321b57b147197da42ad.pdf

Bön för vårt land

Publicerad 2017-07-26 08:20:30 i Allmänt

Vi ber för vårt land Sverige. Vi ber att Gud ska beskydda och bevara landet och välsigna det. Vi tackar Gud för att Sverige är ett tryggt land att leva i, att vi ahr fred och allt vi behöver. Vi ber att Gud ska förlåta oss svenskar för att vi inte alltid tar vara på det, och på vår underlåtenhet att be för vårt land. Vi ber om förlåtelse för att vi gjort så mycket annat till vår gud än den verklige Guden. 
 
Gud förlåt oss, och välsigna oss igen! 
 
Amen

Guds Ord

Publicerad 2016-08-06 16:20:32 i Allmänt

Guds Ord är levande. Guds Ord är kraft. Guds Ord är Jesus. Guds Ord har en potential så stor att vi inte ens kan föreställa oss det. Guds Ord är skapande, heligt!
 
Vi ber för att Guds Ord ska få utrymme i våra liv, i vårt samhälle och vårt land. Vi ber att Guds Ord ska bevaras rent. Vi ber att Ordet, Jesus ska få verka i varje människa. Guds Ord står över alla andra ord. Låt Guds Ord verka i vår tid, här och nu!
 
Amen!

Vi ber för de förlorade sönerna!

Publicerad 2016-07-01 19:46:19 i Allmänt

Vi ber för alla dem som en gång mött Gud, men som av olika själv tappat bort Honom igen.
 
Vi ber att de ska hittas av sin himmelske far och att Gud ska leta upp sina borttappade mynt och sina bortsprungna får.
 
Vi ber att de förlorade sönerna ska vända om och gå hem. Att de ska bli helade och upprättade.
 
Vi ber också för ett andligt uppvaknande bland kristna och en ny besökelsetid av Den Helige Ande i vårt land!
 
Gud låt sommaren 2016 bli starten på någonting nytt!
 
I Jesu namn, Amen!
 
 

En ny tid!

Publicerad 2016-06-01 08:59:59 i Allmänt

Det är och har varit spännande tider. Uppdateringarna har fallit lite, men som tur är blir en bedjare aldrig sysslolös!
 
Gud har talat om nya vägar för att nå de förlorade och vi fokuserar nu på att be om mer ledning och vishet inför det.
 
Vi vill se nutidsmänniskan kapitulera och komma till tro. Vi vill se städer och länder vända sig till Gud. Vi ber för vår stad Kalmar, och du får gärna be för din. Vi ber för Sverige och Europa. Vi ber att Jesu namn ska bryta ned de murar som rest sig upp och hindrat människor att se Gud.
 
Vi ber om Din ledning Herre när vi går på de vägar Du har stakat ut! Hjälp oss att vandra dem i seger!
 
Amen

Vad styr våra liv!

Publicerad 2016-03-31 16:11:00 i Allmänt

Är det pengar, pension, staten, arbetsgivaren, status, njutning, karriär, människofruktan/vad andra tänker, stress, kontrollbehov eller helt enkelt Gud?
 
"Befall din väg åt Herren, så hava dina planer framgång". Ett välkänt Bibelord vi inte bör glömma. 
 
"Jag ska leda dig där du går bedjande fram", ett annat viktigt Bibelord.
 
"Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd". Ja listan kan bli lång. 
 
Varför sätter vi då vår tillit till så mycket annat? Varför fruktar vi världsliga saker och inte Herren? Varför tror vi att vi själva vet bättre än Gud? Varför gör vi listan ovanför till våra avgudar, när vi har En Gud, Herren den allsmäktige?!
 
Gud vi ber, hjälp oss att släppa kontrollen och fruktan i våra liv. Hjälp oss att inte förlita oss på något eller någon annan än Dig. Låt oss leva nära Dig så vi kan ledas av Din Helige Ande, på rätta vägar, för Ditt namns skull!
 
Amen!
 
 

Befall din väg åt Herren, så hava dina planer framgång...!

Publicerad 2016-02-22 10:32:58 i Allmänt

Ibland är det mycket att både stå i och be för. Då känns det skönt att Bibeln är full av hopp och sköna löften från vår Gud att luta sig mot.
 
Situationen i vårt land fortsätter att förändras och Sverige och svensk kristenhet står inför en ny tid. Vi behöver alla allvarligt fråga oss själva och Gud hur vi ska möta denna nya situation. Missionsfältet har kommit hit och de förlorade står vid våra gränser. Det är svårt att längre förneka vårt uppdrag, missionsbefallningen.
 
Det är dags att ta tag i vår kallelse, söka Gud för vad just min uppgift och roll är. Det är dags att börja samla skatter i himlen och inte här på jorden. 
 
Vår bön nu och en tid framöver, " Herre sänd mig"!
 
I Jesu namn, Amen!

Nyårsbön

Publicerad 2015-12-31 16:24:23 i Allmänt

Vi ber för Sverige inför det år som kommer!
 
Vi ber om vishet och öppenhet inför den nya situationen med alla flyktingar. Vi ber att människor i Sverige med glädje ska dela med sig till den behövande och själva få uppleva glädje i mötet med dem.
 
Vi ber om Guds välsignelse över vårt land! Vi ber att Gud beskyddar Sverige och bevarar vårt land för ondska!
 
Vi ber om nya tider, där Guds namn får bli helgat i Sverige!
 
Amen!

Vi ber om renässans för julens budskap och evangelium!

Publicerad 2015-12-02 09:22:46 i Allmänt

Vi ber Gud att gränsen ska vara nådd för hur snett ondskans makter kan föra mänskligheten vad gäller julens firande.
 
Vi ber att inte längre mer shopping, längre ljusslingor eller fler tomtar i fönstren ska locka människor i jakten på den perfekta julen.
 
Vi ber att människor ska vakna upp och inse att verlig frid kommer från Dig, att julstämning och glädje föds i Din närhet.
 
Vi ber att julens verkliga budskap ska få tränga in och påverka människor på djupet,och att frälsaren Jesus Kristus ska få beröra människor.
 
Vi ber att människor i jakten på frid och glädje ska få finna Jesus mitt i bruset från kommers och hets.
 
Vi ber om frimodighet för landets kristna att våga stå upp som exempel och dela evangelium med sin nästa i dessa tider.
 
Vi ber att från Sverige ska lovsång få stiga upp i julnatten.
 
Amen

Bön för Sverige!

Publicerad 2015-11-03 20:16:15 i Allmänt

Vi tackar Gud för vårt land, för fred, frihet och trygghet!
 
Vi ber att Gud ska förlåta Sverige för all orättfärdighet som råder och för att Sverige kommit allt längre och längre bort från sin Gud. 
 
Vi ber att Sverige skall bevaras, att Gud ska välsigna landet och att vi ska få fortsätta att ha fred, frihet och trygghet i vårt land. 
 
Vi ber att Sverige ska få vara en fristad och en öppen famn för människor i nöd och behov.
 
Vi ber att kyrkor ska vakna upp och ta sitt ansvar i bön och för evangeliet.
 
Vi ber för alla makthavare, att de ska fatta beslut grundade på Guds vilja.
 
I Jesu namn! Amen

Syrianska flyktingströmmen

Publicerad 2015-10-01 19:44:04 i Allmänt

Vi fortsätter att be för flyktingarna som strömmar genom Europa. Med särskild fokus på de Syrianska flyktingarna ber vi om öppnade armar och gränser, med kärlek och välkomnande nya länder för dessa människor.
 
Vi ber om helande och hjälp till att napassa sig till nya situationer, språk, kulturer och förhållanden. Vi ber om trygghet och ro. Vi ber om nya vänner till både vuxna ock barn. Vi ber att särskilt kyrkor ska öppna sina dörrar för de nyanlända.
 
Tack Gud att du för nya människor till oss! Hjälp oss att välsigna dem med materiellt och med evangelium!
 
Amen

Vi är alla kallade!

Publicerad 2015-08-31 08:00:00 i Allmänt

Jesus gav oss några enkla uppmaningar. Den största av dem alla kallar vi missionsbefallningen. Uppmaningen till oss alla att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Sedan kom uppmaningarna om att värna om de fattiga etc.
 
Idag är det ytterst få församlingar som har som sin kärnverksamhet att sörja för förlorade själar. Ytterst få församlingar arbetar aktivt med att vinna nya människor. Inte heller kommer de fattigas sak högst upp på prioriteringslistorna.
 
I stället polerar man på "sina egna fasader", man bygger en verksamhet som uppehåller en trevlig kristen gemenskap. Inget ont i det, men det viktigaste saknas! Inte ens att några utvalda kollekter går till hjälpverksamhet förändrar läget. De mesta resurserna går fortfarande till det egna arbetet för de egna kristna medlemmarna.
 
Utmanande konferenser i all ära, men vi behöver bli "Ordets görare, och inte bara dess hörare."
 
Vi ber:
 
Att människor ska få Guds hjärta för de förlorade och börja prioritera om i sina församlingar.
Att människor ska hitta sin plats och sin uppgift i kallelsen att vinna de förlorade.
Att Guds hjärta för de fattiga ska drabba Sveriges kristna.
Att vi inte längre ska fortsätta polera på våra egna fasader medan Guds hus förfaller.
 
För in allt 10:e till förrådeshuset säger Herren! Det ligger stor välsignelse i det!
 
Amen

Bön för Svensk Kristenhet

Publicerad 2015-07-02 21:58:19 i Allmänt

Vad händer i vårt land, skrev en medkristen för några år sedan i en insändare i tidningen. Han var bekymrad för många saker som inte stod rätt till i svensk Kristenhet. Idag är artikeln mer aktuell än någonsin. Vad händer i vårt land?
 
Under sommaren ber vi för Sveriges land och dess Kristna. Vi ber att evangeliet ska få driva ut människor att söka upp de förlorade. Vi ber att gamla stigar åter ska få bli trampade och att Kristna ska våga stå upp för genuint Kristna värderingar. Vi ber i Jesu namn att inte moderna tiders osanningar ska få ta över Kristna hjärtan. Vi ber om ett uppvaknande och att Kristna ska få komma närmare sin Gud.
 
Amen

Fortsatt bön för EU-migranterna!

Publicerad 2015-06-02 14:43:10 i Allmänt

Situationen är fortfarande problematisk, och många människor har ohållbara situationer. Vi fortsätter att be för våra medmänniskor, för lösningar, ändrade förhållanden och för mänsklig omtanke!
 
Vi ber för barn till EU-migranter som bor runt om i Sverige i tält och husvagnar. Vi ber att de ska få gå i skola, få mat och kläder och kontakt med andra barn.
 
Vi ber att Du Gud ska ge politiker vishet i hur vi bäst hanterar dessa situationer i Sverige idag!
 
Vi ber för de människor som arbetar för att nå ut till dessa människor i nöd. Vi ber om styrka, kraft och kärlek!
 
I Jesu namn! / Amen

Majs böneämne!

Publicerad 2015-05-15 09:03:02 i Allmänt

Vi ber för alla församlingsledare i Kalmarregionen. Vi ber om enhet dem emellan, och att Den Helige Ande ska få styra, leda och låta sina frukter växa till och berika Kristi Kropp och Guds Rike!
 
I Jesu namn, vi ber!

Om

Min profilbild

Kalmar Bönetjänst

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela